Author: kankrak

W chwili, gdy zawierany jest związek małżeński, dochodzi do powstania wspólnoty majątkowej. Oznacza to, że od tego momentu wszystkie dobra, które nabywają małżonkowie, są w świetle prawa wspólną własnością. Rodzi to problemy głównie w przypadku rozwodu lub separacji, choć wspólnota małżeńska ustaje również w skutek ubezwłasnowolnienia. Co warto wiedzieć o sprawach przy podziale majątku?

Opinia prawna jest to dokument, w którym prawnik dokonuje prawnej analizy problemu, przedstawionego przez klienta. Opinia zawsze musi być podpisana przez prawnika. Pozwala ocenić dany problem, w świetle obowiązujących przepisów prawnych.

W momencie zawarcia związku małżeńskiego powstaje między małżonkami wspólność majątkowa. Od tej chwili wszystkie przedmioty majątkowe, które zostały nabyte podczas jej trwania przez oboje małżonków lub każdego z nich osobno, są wspólne i będą określane mianem majątku wspólnego. Kiedy małżonkowie się rozwodzą, musi dojść do podziału owego majątku.

Zasada zachowania tajemnicy adwokackiej i radcowskiej stanowi podwaliny relacji pomiędzy usługodawcą a jego klientami, a jednocześnie zapewnia odpowiedni i sprawiedliwy przebieg procesu sądowego oraz ochronę praw uczestniczących w nim stron.

Jest wiele spraw, których rozwiązanie wymaga pomocy prawnika. Z tego powodu coraz więcej osób korzysta z usług kancelarii prawnej. Jest to gwarancja, że adwokat czy też radca prawny z doskonałą znajomością przepisów w pełni zadbają o interesy klienta, bowiem ich obowiązkiem jest udzielanie pomocy prawnej. Czy jednak obowiązek ten dotyczy każdej sytuacji?

Chociaż spadek kojarzy się korzyścią materialną, niejednokrotnie oznacza raczej stratę. Ponieważ wskutek śmierci spadkodawcy spadkobiercy wstępują w całą sytuację prawną zmarłego, często zdarza się tak, że dziedziczą również długi. Sprawa jest skomplikowana, więc dziedzicząc spadek zadłużonego spadkodawcy najlepiej jest sięgnąć po poradę prawną. Należy poszukać kancelarii oferującej doradztwo w sprawach spadkowych – jest to jedna z kategorii spraw, którymi zajmuje się właśnie nasza kancelaria. W celu zbadania konkretnej sytuacji, w której się Państwo znajdują, zapraszamy do kontaktu, a w celu zaznajomienia się z tematem – do lektury.

Codzienne aktywności wymagają od każdego z nas coraz większych nakładów finansowych. Gdy w jednym domu mieszka cała rodzina, sytuacja wydaje się łatwiejsza. Jednak w chwili, gdy małżeństwo się rozpada, wszystko może stać się bardziej skomplikowane. Jeśli macie dzieci, zamieszkają one z jedną ze stron, a sąd zadecyduje o wysokości przyznanych alimentów. Jednak jak ustalana jest ich wysokość? Czy zasądzoną kwotę można zmienić? I czy należy udowadniać ponoszone koszty? Na te i inne pytania odpowiada nasz artykuł.  

Rozwód to sytuacja pełna emocji i niepewności. Jednym z najtrudniejszych momentów procesu jest ustalenia, który z małżonków powinien dalej opiekować się dziećmi. Statystyki prowadzone przez minione lata pokazują, że w większości przypadków prawo do codziennej troski o nieletnich przyznawane jest matce. Taki stan rzeczy wnika głównie z przeświadczenia, że to kontakt z matką, jako osobą empatyczną i czułą, ma wpływ na odpowiedni rozwój psychofizyczny dziecka. Jednak, czy to oznacza, że ojciec nie ma szans na sprawowanie opieki? Oczywiście, że nie! Coraz więcej mówi się przecież o tym, że także on jest postacią niezbędną do prawidłowego dorastania. Jak więc rozwiązać tą sytuację? I co zrobić, by to ojciec otrzymał prawo do opieki nad dzieckiem? 

Dziecko, często w jeszcze większym stopniu, niż człowiek dorosły, widzi co się dzieje wokół niego i odbiera emocje innych. Wszelkie niekorzystne zmiany odbijają się na jego psychice i samopoczuciu, a w późniejszym czasie rzutują na całe zachowanie. Nic więc dziwnego, że sprawy rozwodowe i spory o przyznanie opieki nad małoletnimi należą do najbardziej zawiłych i szeroko komentowanych. Osoby, których sytuacja ta dotyczy osobiście, mogą zastanawiać się nad wieloma kwestiami. Jak zyskać prawo do opieki nad pociechą? Na jakiej podstawie zapada decyzja sądu? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli ZUS każdego dnia wydaje tysiące decyzji. Jeśli otrzymałeś jedną z nich, a jej treść jest według Ciebie krzywdząca, możesz się od niej odwołać. Warto podjąć takie działania, bo są one częścią normalnego, nieskomplikowanego i dedykowanego dla wszystkich obywateli procesu, a co...