Jak ustalić wysokość alimentów?

alimenty na dziecko

Jak ustalić wysokość alimentów?

Codzienne aktywności wymagają od każdego z nas coraz większych nakładów finansowych. Gdy w jednym domu mieszka cała rodzina, sytuacja wydaje się łatwiejsza. Jednak w chwili, gdy małżeństwo się rozpada, wszystko może stać się bardziej skomplikowane. Jeśli macie dzieci, zamieszkają one z jedną ze stron, a sąd zadecyduje o wysokości przyznanych alimentów. Jednak jak ustalana jest ich wysokość? Czy zasądzoną kwotę można zmienić? I czy należy udowadniać ponoszone koszty? Na te i inne pytania odpowiada nasz artykuł.  

Czy jest jeden sposób?

Czy ustalanie wysokości alimentów jest w jakiś sposób ujednolicone? Okazuje się, że nie. To dość specyficzne zadanie, które wymaga rozpatrzenia nawet drobnych detali dotyczących konkretnej sytuacji. Nie istnieją żadne usystematyzowane tabele, których można użyć ani widełki, którymi warto się sugerować. Niewiele dają także kalkulatory, które możemy znaleźć w internecie, ponieważ podawane przez nie obliczenia mogą zupełnie nie pasować do naszej sytuacji.  

Co na to prawo?

Skoro nigdzie nie podano konkretnych kwot, to może jasne wskazówki zawarte są w obowiązujących przepisach? Okazuje się, że chociaż tutaj również nie natkniemy się na szczegółowe wytyczne, to w prawie polskim zawarto pewne wzmianki, które nakierowują nas na poprawne tory. Przede wszystkim warto wspomnieć o tym, co mówi Kodeks rodzinny, a w szczególności art. 135, gdzie wspominano, że wielkość i zakres alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Oznacza to, że kwota, którą należy zasądzić, jest zależna po pierwsze od tego, jakie potrzeby ma dziecko, a po drugie od tego, ile jest w stanie zarobić każda ze stron. 

Utrzymanie dziecka i możliwości zarobkowe

Jakie elementy wchodzą w skład potrzeb dziecka? Jest ich naprawdę wiele. Chodzi przede wszystkim o koszt  jedzenia, ubrań, kosmetyków, środków czystości, leków, czy koszty związane z opłatami za mieszkanie. Nie mniej ważna jest edukacja i związane z nią wydatki, takie jak zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, pomocy naukowych. Do grupy tej możemy zaliczyć także koszty dodatkowych zajęć, czy większe wydatki związane z zakupem sprzętu elektronicznego. Do kosztów utrzymania zaliczamy także koszty dojazdów, czy wydatki na rozrywkę i kulturę. Oprócz wydatków podstawowych możemy powołać się także na opłaty za dodatkowe zajęcia językowe, zajęcia ruchowe, wycieczki, wyjścia do kina czy teatru. Każde dziecko powinno mieć także możliwość rozwijania swoich zainteresowań i talentów. Dlatego, jeśli córka, czy syn lubi fotografować lub grać w tenisa, alimenty można przeznaczyć na zakup niezbędnego mu sprzętu lub innych potrzebnych przyborów.

Druga kwestia wspomniana w kodeksie rodzinnym dotyczy możliwości zarobkowych rodziców. Sformułowanie to oznacza, że pod uwagę brane są nie tyle zarabiane w danym momencie kwoty, ile możliwości, jakie ma dana osoba. Sąd rozważy więc zdobyte wykształcenie, uzyskane doświadczenie, czy umiejętności, które możemy wykorzystać.  

Co wpływa na wysokość?

Wielu rodziców zastanawia się, także, czy przyznawane przez państwo wsparcie, czyli tzw. 500 plus, wpływa na wysokość otrzymywanych alimentów? Okazuje się, że nie. Dzieje się tak dlatego, że jak argumentują sądy, świadczenie „500 plus” jest wsparciem w wychowywaniu dzieci, a jego celem jest inwestycja w rodzinę i w dalszej konsekwencji zwiększenie dzietności. Dlatego też otrzymywane środki nie wpływają na zakres obowiązku alimentacyjnego i nie są podstawą do obniżenia alimentów na dziecko. Ma to także zapobiegać przerzucaniu odpowiedzialności z rodzica na państwo.  

A co jeśli któraś ze stron, czyli w zależności od sytuacji ojciec lub matka zaciągnęli kredyty? Czy takie zobowiązania finansowe wpływają na świadczone przez nich alimenty? Okazuje się, że odpowiedź brzmi ponownie – nie. Alimenty to szczególne świadczenie, które ma pierwszeństwo przez wszystkimi innymi. Jego celem jest przecież zapewnienie dziecku godnego życia i dobrej przyszłości. Dlatego wszelkie wydatki, takie jak np. kupno samochodu stanowią potrzebę, która powinna być zaspokojona w drugiej kolejności. Warto o tym pamiętać przy podejmowaniu ważnych decyzji finansowych.

Jak długo trzeba płacić alimenty na dziecko?

Wiele osób jest przekonanych, ze obowiązek alimentacyjny wygasa wraz z osiągnięciem przez pociechę pełnoletności. Nie jest to jednak prawda. Oczywiście każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie, a pod uwagę brane są wszystkie zaistniałe okoliczności, jednak w większości przypadków alimenty są płacone aż do momentu uzyskania samodzielności finansowej. Taka samodzielność nie jest równoznaczna z osiągnięciem pełnoletności, czy zakończeniem edukacji. 

Co to oznacza w praktyce? Samodzielność finansowa to moment, w którym dziecko uzyskuje kwalifikacje niezbędne do zarobkowania lub wchodzi w posiadanie majątku, czy dochodów wystarczających na pokrycie kosztów jego utrzymania. Niekiedy możemy przestać płacić alimenty także wtedy, gdy dziecko łamie prawo lub celowo przedłuża okres nauki, poprzez powtarzanie klas, czy częstą zmianę szkoły. Warto jednak pamiętać, że decyzja o zakończeniu wypłacania alimentów podejmowana jest przez sąd i wymaga stosownego orzeczenia.

Gdy sytuacja się zmienia

Niekiedy zdarza się, że nasza sytuacja życiowa ulega nagłej zmianie, a zasądzone alimenty okazują się zbyt niskie. Co możemy wtedy zrobić? Oczywiście przysługuje nam możliwość do ponownego rozpatrzenia sprawy i złożenia wniosku o podwyższenie wypłacanych świadczeń. Takie działanie musi być jednak uzasadnione, a powodem może być np. rozpoczęcie przez dziecko nowego poziomu edukacji, który wiąże się z większymi kosztami, czy zmiana sytuacji finansowej naszego byłego współmałżonka. W większości sytuacji sąd stwierdza, że wraz z podniesieniem jakości życia rodzina, niezbędne jest także podniesienie jakości życia dziecka.   

Alimenty natychmiastowe – czym są?

Oczywiście postępowanie sądowe może być naprawdę wyczerpujące i trwać bardzo długo. Jak poradzić sobie finansowo w czasie oczekiwania na ostateczne postanowienie? Pomocą ma być inicjatywa z 2019 roku, czyli postanowienie o tzw. alimentach natychmiastowych. Niezależnie od sytuacji w ciągu kilkunastu dni możemy otrzymać kwotę, która pomoże nam zadbać o dobro dziecka. Kwota alimentów natychmiastowych w 2020 roku wynosi pięćset złotych na jedno dziecko, dziewięćset złotych na dwójkę dzieci, a także tysiąc dwieście złotych na trójkę dzieci. Pobieranie tego wsparcia nie wpływa na wysokość właściwych alimentów oraz nie wyklucza możliwości ubiegania się o wyższe kwoty w przyszłości.

Właściwe podejście

Rozwód to trudna sytuacja, której towarzyszą sprzeczne i silne emocje. Warto jednak pamiętać, że cierpimy nie tylko my i nasz współmałżonek, ale także nasze dzieci, które widzą, co się dzieje. Dlatego należy pamiętać, że alimenty nie są sposobem na zemstę, a ich wysokość nie powinna być zawyżana. Powinniśmy je traktować jako przywilej, który należny jest nie nam, ale naszym dzieciom. To pieniądze przeznaczone na ich wychowanie, edukację i szeroko pojmowaną pomyślność. 

Nasza oferta

Jeśli stajesz przed koniecznością sądowego ustalenia alimentów, potrzebujesz pomocy specjalistów. Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych prawników i zapewnij swoim dzieciom bezpieczną przyszłość. Już od lat działamy w różnych gałęziach, takich jak zasądzanie alimentów dla dzieci, dla rodziców, dla dziadków i innych. W zależności od sytuacji udzielamy wsparcia w zakresie uzyskania, a także zwiększenia otrzymywanych alimentów. Nasze usługi adwokackie mogą obejmować zarówno porady prawne, jak i opracowywanie kompletnych projektów aktów prawnych, aż po reprezentacje stron w sądach. Już dziś sprawdź naszą ofertę!