Obsługa prawna firm

Prawnicy pracujący w naszej kancelarii oferują obsługę prawną firm. Zajmujemy się kompleksową obsługą podmiotów korporacyjnych, świadcząc usługi prawne związane z prowadzeniem działalności niezależnie od jej charakteru. Jesteśmy w stanie przygotować analizy prawno-podatkowe i inne dokumenty. Doradzamy także członkom zarządu, udziałowcom oraz akcjonariuszom. Obsługa prawna firm obejmuje tworzenie nowych podmiotów, takich jak spółki kapitałowe. Wymieniamy wśród nich:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne,spółki cywilne,
 • spółki osobowe: jawne, partnerskie,
 • komandytowe, komandytowo-akcyjne.

Nasza kancelaria pomaga również w zakładaniu fundacji, stowarzyszeń, przedstawicielstw oraz oddziałów. Zajmujemy się redagowaniem umów spółek i wnoszeniem przedsiębiorstwa jako aportu, czyli wkładu niepieniężnego do spółki. Powołujemy także organy spółek i przeprowadzamy postępowanie rejestrowe. Naszym Klientom zapewniamy wsparcie w prawidłowym określeniu wkładów do spółki.

Na czym polega bieżąca obsługa istniejących podmiotów?

Oprócz pomocy w zakładaniu nowych oferujemy bieżącą obsługę istniejących podmiotów. W jej zakres wchodzą:

 • prowadzenie spraw podmiotu,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji,
 • podejmowanie uchwał,
 • postępowanie w przypadku sporu pomiędzy wspólnikami,
 • dokonywanie rozliczeń finansowych,
 • postępowanie likwidacyjne,
 • zawieranie umów,
 • wypowiedzenie umów,
 • przeniesienie praw i obowiązków oraz wystąpienie wspólnika ze spółki,
 • roszczenia o wypłatę,
 • podział zysku.