Oddłużanie

Nasza kancelaria pomaga firmom, które mają problemy finansowe. Świadczymy usługi prawne w zakresie oddłużania. Jest to jedna z możliwości na uratowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i kontynuowanie przez niego działalności. Utrata płynności finansowej może doprowadzić do upadku firmy. Każdy przedsiębiorca wolałby tego uniknąć, dlatego przedstawiamy możliwe rozwiązania. W naszej kancelarii pracują prawnicy doświadczeni w prowadzeniu postępowań dotyczących zadłużeń przedsiębiorców. Chronimy naszych Klientów przed firmami windykacyjnymi, organami egzekucyjnymi, a także bankami. Świadczona przez nas usługa oddłużania polega na podejmowaniu czynności, mających na celu obniżenie wysokości powstałych należności. Jest to proces, który uratował już wiele firm. Nasza kancelaria w imieniu dłużników prowadzi rozmowy z wierzycielami, negocjując rozłożenie długu na raty. Niekiedy możliwe jest nawet całkowite umorzenie długu.

Postępowanie układowe i restrukturyzacyjne

Firmy zmagające się z problemami finansowymi mogą zdecydować się także na postępowanie układowe bądź restrukturyzacyjne. Pierwsze rozwiązanie polega na złożeniu w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości z opcją układu. Firma nie traci całego majątku, a jedynie jest zobowiązania do spłacenia planu zadłużeniowego. W imieniu Klientów proponujemy wierzycielom spłatę zaległości z uwzględnieniem częściowej redukcji ich wysokości. Postępowanie układowe powoduje, że firma nadal może prowadzić działalność pod nadzorem sądu. Możemy Państwu zaproponować również postępowanie restrukturyzacyjne. Po ocenie sytuacji finansowej firmy jesteśmy w stanie zaproponować jej możliwości restrukturyzacyjne. W imieniu Klientów prowadzimy negocjacje z wierzycielami, co pomaga wyprowadzić przedsiębiorstwo z zadłużenia.