Podział majątku

Nasza kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw dotyczących podziału majątku. Mogą się one odbywać zarówno na drodze sądowej, jak i ugodowej. Wspólność majątkowa powstaje w chwili zawarcia małżeństwa, ale małżonkowie w każdym momencie mają prawo ją rozszerzyć bądź ograniczyć. Musi być to jednak ustalone za pomocą umowy majątkowej podpisanej u notariusza. Możliwa jest rozdzielność majątkowa lub rozdzielność z wyrównaniem dorobku. Sprawy dotyczące podziału majątku prowadzone są po ustaniu wspólności majątkowej. Może być to spowodowane:

  • decyzją o zawarciu umowy o rozdzielności majątkowej, czyli intercyzy,
  • sądowną rozdzielnością majątkową,
  • ubezwłasnowolnieniem jednego małżonka,
  • ogłoszeniem upadłości przez jednego małżonka,
  • separacją,
  • rozwodem,
  • unieważnieniem małżeństwa,
  • śmiercią jednego małżonka.

Podział majątku wspólnego i osobistego

Podział majątku wspólnego następuje w momencie ustania małżeństwa. Zalicza się do niego wszystko, czego dorobiły się dwie osoby w trakcie małżeństwa. Za majątek wspólny uznaje się wynagrodzenie za pracę, a także dochody z różnych działalności. Ponadto wliczane są do niego dochody z majątku wspólnego oraz osobistego małżonków i wszystkie otrzymywane świadczenia socjalne. Wspólnota majątkowa nie obejmuje natomiast majątku osobistego, czyli dóbr posiadanych przez małżonków jeszcze przed zawarciem małżeństwa. Mogą to być różne przedmioty nabyte przed ślubem, nagrody za osobiste osiągnięcia czy dobra odziedziczone lub otrzymane w darowiźnie. Podczas podziału majątku wspólnego bardzo trudne jest rozróżnienie dóbr wchodzących w jego skład. Jeśli małżonkowie są zgodni w tej kwestii – można dokonać podziału majątku za pomocą stosownej umowy. W przeciwnym razie niezbędna okazuje się sprawa w sądzie, który ustali wysokość działów.

Nasza Kancelaria Prawna zajmuje się nie tylko udzielaniem porad prawnych dotyczących podziału majątku, ale również zapewnia reprezentację Klientów w postępowaniach sądowych. Pomagamy w podziale majątku zarówno przed rozwodem, jak i bez rozwodu. Z naszą pomocą możliwe jest również dokonanie podziału majątku po rozwodzie z orzeczeniem o winie. Udzielamy porad prawnych związanych z podziałem majątku po rodzicach. Mamy duże doświadczenie w zakresie ugodowego oraz sądowego podziału majątku. Prowadzimy także sprawy rozwodowe i reprezentujemy naszych Klientów na rozprawach.