Doradztwo w sprawach małżeńskich

Małżeństwo to nie tylko piękne uczucie między dwojgiem ludzi, ale także umowa prawna, która niesie za sobą poważne konsekwencje. Z tego powodu małżonkowie mogą potrzebować pomocy adwokata lub radcy prawnego. Nasza kancelaria oferuje doradztwo w sprawach małżeńskich. Pomagamy Klientom indywidualnym w dochodzeniu alimentów, podziale majątku wspólnego i zarządzeniu majątkiem swoich dzieci. Wiedza prawna pozwala na właściwie zabezpieczenie interesów majątkowych, co jest bardzo ważne nie tylko w małżeństwie, ale również w rodzinie.
Nasi prawnicy doradzają w sprawach dotyczących umów majątkowych. Należy pamiętać, że małżonkowie w każdej chwili mogą rozszerzyć lub ograniczyć wspólność majątkową, a także ustanowić rozdzielność majątkową. Musi być to jednak zawarte w formie aktu notarialnego. Kancelaria Prawna Krzysztofa Bilskiego pomaga również w podziale majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej. Oferujemy także czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu majątkiem dzieci. Do tego konieczne jest jednak zezwolenie udzielane przez sąd opiekuńczy.

Kto może ubiegać się o alimenty?

Specjalizujemy się również w sprawach dotyczących alimentów. Najczęściej obowiązkiem alimentacyjnym obciążone zostaje jedno z małżonków. Okazuje się jednak, że taki obowiązek można nałożyć nie tylko na małżonka czy rodzica, ale także na wszystkich krewnych w linii prostej. Oznacza to, iż rodzice mogą żądać alimentów od swoich dzieci, dziadkowie od wnuków, a nawet rodzeństwo od siebie wzajemnie. Niekiedy możliwe jest nałożenie obowiązku alimentacyjnego w relacji ojczym lub macocha a pasierb. Wniosek o alimenty może złożyć również matka dziecka pozamałżeńskiego, która ma prawo żądać od ojca dziecka pokrycia kosztów związanych z ciążą oraz porodem. Nasza kancelaria pomaga przygotować i złożyć wniosek o alimenty po rozwodzie, a także o wszelkie inne świadczenia.