Pro bono / bezpłatna pomoc prawna

Zasady udziału w PROGRAMIE BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH:

Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

O chęci uczestnictwa w programie należy poinformować telefonicznie pod numerem telefonu +48 606 656 005 lub poprzez wysłanie e maila na adres krzysztof.bilski@kancelaria24gliwice.pl  Nie obowiązuje wymóg uprzedniego wypełnienia formularza.

Zachęcamy do zapoznania się z profilem naszej działalności zwłaszcza w kategorii Klient Indywidualny.

Pomocy prawnej będziemy udzielać w terminie wcześniej podanym w siedzibie Kancelarii w Gliwicach, Rynek 22/3. 

W razie jakichkolwiek pytań, udzielamy informacji pod numerem telefonu +48 606 656 005

Procedura:

Trzy tygodnie przed przewidywanym terminem uruchomienia programu na naszej stronie internetowej pojawi się informacja, kiedy i w jakiej liczbie godzin będzie świadczona bezpłatna pomoc prawna.

Udział w programie Pro Bono wymaga uprzedniego zgłoszenia sprawy poprzez wypełnienie prostego formularza on line. Kompletny formularz musi zostać przesłany najpóźniej tydzień przed otwarciem edycji. Uprzednia weryfikacja jest konieczna celem ustalenia brakujących informacji i dokumentów. Formularz kontaktowy.

Warunki:

W programie mogą uczestniczyć osoby ubogie, które ze względu na sytuację życiową nie mogą ponieść kosztów obsługi prawnej. Wymagana jest uprzednia pozytywna weryfikacja sprawy.

Informacje:

W opisie sprawy, prosimy o wskazanie jedynie istotnych faktów z podaniem, jakimi dowodami Państwo dysponują na potwierdzenie przedstawianych okoliczności.

Jeśli opis okaże się niewystarczający, wówczas w drodze e mail zostaną Państwo poproszeni o dalsze informacje, wyjaśnienia oraz dokumenty.

Prosimy o przedstawianie okoliczności faktycznych w sposób zwięzły, jasny i rzeczowy.

Pomocy prawnej udzielą prawnicy posiadający wiedzę doświadczenie w danym obszarze prawa.

Gwarantujemy poufność przekazywanych danych oraz zapewniany, że przekazane informacje oraz dokumenty zostaną wykorzystane jedynie dla celów związanych z świadczeniem pomocy pro bono.

Porady prawne są udzielane bezpłatnie wyłącznie w sytuacji, gdy są one połączone z reprezentacją w sądzie. Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość zwolnienia z opłat sądowych.