Nieruchomości

Nasza Kancelaria doradza w zakresie:

 1. kompleksowa obsługa procesów inwestycyjnych, w tym:
 • doradztwo w postępowaniach przetargowych na nabycie nieruchomości
 • sporządzanie i analiza umów:

– umów z generalnymi wykonawcami

– umów z zakresu wykonywania nadzoru inwestorskiego

– umów projektowych

– umów z podwykonawcami

 1. prawne wsparcie w negocjacjach przedkontraktowych
 2. uzyskiwanie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej w procesie

budowlanym takiej jak warunki zabudowy, pozwolenia budowlane,

uwarunkowania środowiskowe i inne

 1. reprezentacja przed:
 • urzędami katastralnymi
 • samorządowymi kolegiami odwoławczymi
 • sądami administracyjnymi
 • sądami powszechnymi

a ponadto profesjonalnie doradzamy w obszarach takich jak:

 • zniesienie współwłasności nieruchomości
 • spłata współwłaścicieli
 • działy spadku
 • podziały majątku
 • ustanawianie hipotek
 • ustanawianie służebności
 • ustanawianie prawa pierwokupu
 • ustanawianie prawa odkupu
 • doradztwo w zakresie zagospodarowania nieruchomości
 • doradztwo w zakresie zarządu nieruchomości
 • zawieranie umów dzierżawy
 • zawieranie umów najmu, podnajmu
 • zawieranie umów leasingu nieruchomościami
 • procesy sądowe o naruszenie własności
 • procesy sądowe o naruszenie posiadania