Kiedy możliwe jest przyznanie opieki nad dzieckiem ojcu?

opieka nad dzieckiem

Kiedy możliwe jest przyznanie opieki nad dzieckiem ojcu?

Rozwód to sytuacja pełna emocji i niepewności. Jednym z najtrudniejszych momentów procesu jest ustalenia, który z małżonków powinien dalej opiekować się dziećmi. Statystyki prowadzone przez minione lata pokazują, że w większości przypadków prawo do codziennej troski o nieletnich przyznawane jest matce. Taki stan rzeczy wnika głównie z przeświadczenia, że to kontakt z matką, jako osobą empatyczną i czułą, ma wpływ na odpowiedni rozwój psychofizyczny dziecka. Jednak, czy to oznacza, że ojciec nie ma szans na sprawowanie opieki? Oczywiście, że nie! Coraz więcej mówi się przecież o tym, że także on jest postacią niezbędną do prawidłowego dorastania. Jak więc rozwiązać tą sytuację? I co zrobić, by to ojciec otrzymał prawo do opieki nad dzieckiem? 

Opieka a władza rodzicielska 

Na początek warto wyjaśnić dwa podstawowe terminy, które najczęściej pojawiają się w  trakcie prowadzenia spraw rozwodowych. Pamiętajmy, że prawo do opieki nad dzieckiem nie jest równoznaczne z władzą rodzicielską. Jeśli nie dochodzi do poważnych zaniedbań, czy zagrożenia, władza rodzicielka pozostaje zazwyczaj po stronie obojga rodziców. Najważniejsze decyzje w życiu dziecka podejmowane są wtedy zarówno przez ojca, jak i przez matkę. Jednak po zakończeniu rozprawy rozwodowej, dziecko nie może mieszkać w dwóch miejscach naraz. Właśnie dlatego ustalane przez prawo do opieki nad dziećmi, które oznacza możliwość codziennego i bezpośredniego sprawowania nad nimi nadzoru.

Istotne elementy

Decyzję o tym, kto będzie sprawował opiekę nad dzieckiem, podejmuje sąd, a wydane orzeczenie ma na celu zapewnienie małoletniemu stosownej opieki zarówno emocjonalnej, jak i materialnej. Oczywiście organ ten działa na bazie zbieranych przez dłuższy okres czasu przesłanek. Nie bez znaczenia pozostaje wiek, związek uczuciowy z rodzicem oraz rodzeństwem, a także to, w jakim środowisku było wychowywane do tej pory. Pod uwagę brane są także dwa główne elementy, czyli dobro dziecka oraz warunki osobiste każdego z rodziców. Pojęcie dobra dziecka z obejmuje zarówno rozwój fizyczny i duchowy, odpowiednie kształcenie i wychowanie oraz przygotowanie do dorosłego życia, jak i opiekę pod względem materialnym.   

Jednak powołując się na niesprawiedliwe traktowanie ojców w sądach, wiele osób powołuje się m.in. na orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 1952 r., sygn. akt: C 1814/52, w którym powiedziano: „Sąd rozstrzygając kwestię powierzenia władzy rodzicielskiej jednemu z rozwiedzionych rodziców powinien rozważyć, mając na uwadze wiek dziecka, które z nich daje większą gwarancję troski o fizyczny i duchowy rozwój tego dziecka. Zwłaszcza w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa wskazane jest, by dziecko pozostawało pod opieką matki ze względu na jej konstytucję psychiczną, większą uczuciowość i skłonność do jej uzewnętrzniania oraz właściwą matce troskę o zaspokajanie codziennych potrzeb dziecka”. Czy to oznacza, że w każdej sytuacji to matce zostanie przyznane prawo do opieki nad dziećmi? Oczywiście, że nie! Jak już wykazaliśmy, pod uwagę brane są wszystkie okoliczności, w tym kwalifikacje podmiotowe każdego z rodziców, zdolności wychowawcze, a także czas, jaki rodzic może poświęcić dziecku na wychowanie.

Niezbędne dowody

Aby sąd mógł podjąć ostateczną decyzję, konieczne jest zebranie materiału dowodowego.  Dużą rolę odgrywają m.in. rozmowy przeprowadzone przez psychologa, który w odpowiedni sposób zbada nastawienie dziecka i sprawdzi, z którym rodzicem będzie czuł się najlepiej. Na decyzję mają wpływ także zeznania świadków, którzy mogą potwierdzić, czy dana strona postępowania była zaangażowana w proces opieki nad dzieckiem.  

Ojciec starający się o opiekę nad dzieckiem powinien wykazać, że posiada stałe dochody i zatrudnienie umożliwiające utrzymanie rodziny. Pod uwagę brana jest także stałe miejsce zamieszkania i rodzaj wykonywanej pracy. Warto pamiętać, że jeśli wiążę się ona z częstymi podróżami służbowymi, dobro dziecka może zostać zagrożone. Ojciec musi wykazać, że jest odpowiedzialnym i troskliwym rodzicem, który zapewni swojemu potomstwu lepszą opiekę i nadzór niż współmałżonek.

Co możesz zrobić?

Przede wszystkim ważna jest pozytywne nastawianie i pełne zaangażowanie. Nigdy nie zakładaj z góry, że przegrasz! Ważna jest jednak profesjonalna pomoc kogoś, kto zna się na obowiązujących przepisach i będzie w stanie wykorzystać je przed sądem. Jeśli szukasz specjalistycznej pomocy prawnej, zgłoś się do nas. Dlaczego warto skorzystać z naszych usług? Przede wszystkim dlatego, że stawiamy na zrozumienie potrzeb klienta, zbudowanie wzajemnego zaufania i zaoferowanie usług najwyższej jakości. Posiadamy też niezbędną wiedzę i bogate doświadczenie, dzięki czemu do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie. Wyróżnia nas myślenie ukierunkowanie na cel, stosowanie efektywnych metod, ciągłe rozwijanie się, poznawanie nowopowstałych przepisów prawnych, a także – co ważne – wysoka skuteczność w postępowaniach sądowych. Możesz oczekiwać od nas stałego kontaktu, przyjaznej współpracy, zaangażowania w Twoją sprawę, kreatywnego podejścia do problemu, a także terminowego działania. Już dziś sprawdź naszą ofertę.