Blog

Kiedy w końcu zapada ta trudna decyzja jaką jest decyzja o rozwodzie bądź separacji, pojawiają się też pierwsze problemy związane ze wszystkimi formalnościami. Mało która para na ślubnym kobiercu zakłada, że pewnego dnia postanowią się rozstać, a wręcz przeraża ich ta myśl. Z pewnością słyszeli od rozwiedzionych znajomych o długich i nieprzyjemnych dla małżonków postępowaniach rozwodowych i gdyby już miało dojść do takiej sytuacji woleliby przeprowadzić rozwód szybko i od razu.

Zakończenie małżeństwa wskutek rozwodu czy orzeczenia separacji powoduje wiele zmian w sytuacji prawnej małżonków. Jedną z nich jest możliwość dokonania podziału majątku wspólnego i zdecydowanie jaka jego część przypadnie każdemu z małżonków. Podział majątku przy rozwodzie lub separacji może być przeprowadzony zarówno w drodze dobrowolnego...

Polska jurysdykcja przewiduje dwie drogi dziedziczenia. Jedna z nich dotyczy sytuacji, gdy matka lub ojciec sporządzili testament – mowa wtedy o dziedziczeniu testamentowym. Jeżeli jednak tego nie zrobili, dziecko otrzymuje spadek z mocy ustawy. Niekiedy sprawy rodzinne komplikują się i przejęcie majątku rodziców nie jest już tak oczywiste. Kiedy można liczyć na spadek po matce i ojcu?

Rozwód nigdy nie jest łatwą sprawą – głównie ze względów emocjonalnych. Może wiązać się także z ustaleniem różnego rodzaju kwestii prawnych takich jak opieka nad dziećmi, czy obowiązek alimentacyjny. Sprawa alimentów nie jest tak prosta, ponieważ nie zawsze dotyczy wyłącznie zobowiązania wobec dzieci. Kto i w jakich sytuacjach może ubiegać się o takie świadczenia?

Zawarcie związku małżeńskiego, oprócz zbudowania więzi emocjonalnej, wiąże się także z pewnymi zależnościami wynikającymi z przepisów prawnych. Jednym z nich jest ustanowienie wspólności majątkowej. O ile nie została podpisana intercyza – wszystko, co jest własnością jednego z małżonków, należy także do drugiego. Jednak co w sytuacji, kiedy nastąpi rozpad pożycia małżeńskiego? Jak ta sprawa ma się do podziału majątku?

Zakończenie małżeństwa wiąże się z koniecznością uregulowania spraw majątkowych między rozwodzącymi się małżonkami. W sytuacji, gdy istniała między nimi wspólnota majątkowa, konieczny jest podział dóbr, które się na nią składały. W większości przypadków sądy orzekają zgodnie z obowiązującymi zasadami podział majątku wspólnego na dwie równe...

Kiedy rozpada się małżeństwo i podjęta zostaje decyzja o jego zakończeniu, kolejnym krokiem jest wniesienie pozwu rozwodowego. Zazwyczaj pojawia się pytanie, czy niezbędna  jest do tego pomoc adwokata. Okazuje się, że pozew można napisać samodzielnie. Stopień skomplikowania pozwu rozwodowego jest zależny od sytuacji danego małżeństwa. Rozwód jest łatwiejszy, kiedy małżeństwo nie ma nieletnich dzieci oraz gdy powód występuje o rozwód bez orzekania o winie.