Podział majątku z orzeczeniem o winie

podział majątku

Podział majątku z orzeczeniem o winie

Zawarcie związku małżeńskiego, oprócz zbudowania więzi emocjonalnej, wiąże się także z pewnymi zależnościami wynikającymi z przepisów prawnych. Jednym z nich jest ustanowienie wspólności majątkowej. O ile nie została podpisana intercyza – wszystko, co jest własnością jednego z małżonków, należy także do drugiego. Jednak co w sytuacji, kiedy nastąpi rozpad pożycia małżeńskiego? Jak ta sprawa ma się do podziału majątku?

Wspólność majątkowa – co dokładnie oznacza?

Jako wspólność majątkową określa się nie tylko rzeczy materialne takie jak:

  • dom,
  • mieszkanie,
  • działki,
  • samochód.

To także wszelkie bieżące dochody, wśród których znajduje się między innymi comiesięczne wynagrodzenie za wykonywaną pracę. W przypadku rozwodu majątek dzielony jest na pół.
Jeśli jeden z małżonków chce zatrzymać wspomniane mieszkanie lub samochód, może zdecydować się na spłatę drugiej osoby. Należy jednak pamiętać, że spłata będzie ustalana zgodnie z aktualnymi stawkami rynkowymi, a nie tymi, które obowiązywały podczas nabywania własności. To bardzo ważne, ponieważ inną cenę ma nowy samochód, a inną pojazd 10- czy 15-letni.

Orzeczenie winy małżonka a podział majątku

Według prawa, orzeczenie winy podczas rozprawy sądowej dotyczącej rozwodu nie powinno mieć żadnego znaczenia dla podziału majątku. Zdarzają się jednak takie sytuacje, w których sąd może rozpatrywać inaczej. Dotyczy to głównie spraw, kiedy rozpad pożycia małżeńskiego ma bezpośredni związek z finansami i pewnymi nadużyciami w tej kwestii. Przykładem są następujące przypadki:

  • przeznaczanie środków pieniężnych lub rzeczy materialnych na własne korzyści, chcąc zaspokoić swoje potrzeby związane z uzależnieniami,
  • utajanie swoich dochodów przed współmałżonkiem,
  • wykorzystywanie środków pieniężnych podczas zagranicznego wyjazdu – bez zainteresowania o dzieci (także podczas separacji).

W wyżej wymienionych sytuacjach istnieje możliwość innego niż równy podziału majątku. Każdy przypadek rozpatrywany jest jednak indywidualnie z uwzględnieniem wszelkich znaczących przesłanek. Warto zdecydować się wówczas na pomoc kancelarii prawnej, która będzie reprezentowała klienta przed sądem. Doświadczony doradca prawny jest bowiem w stanie wywalczyć zdecydowanie lepsze warunki podziału majątku dla jednej ze stron.