Komu należą się alimenty po rozwodzie?

alimenty

Komu należą się alimenty po rozwodzie?

Rozwód nigdy nie jest łatwą sprawą – głównie ze względów emocjonalnych. Może wiązać się także z ustaleniem różnego rodzaju kwestii prawnych takich jak opieka nad dziećmi, czy obowiązek alimentacyjny. Sprawa alimentów nie jest tak prosta, ponieważ nie zawsze dotyczy wyłącznie zobowiązania wobec dzieci. Kto i w jakich sytuacjach może ubiegać się o takie świadczenia?

Alimenty na dziecko

Obowiązkiem alimentacyjnym wobec dzieci objęty jest ten ze współmałżonków, z którym dziecko nie zamieszkuje na co dzień. Niezależnie od tego, w jakiej sytuacji finansowej znajduje się dziecko, sąd i tak może zatwierdzić na jego utrzymanie alimenty. Wiele osób błędnie uważa, że obowiązują one aż do uzyskania pełnoletności. Tymczasem przepisy prawne jasne określają, że alimenty powinny być płacone aż do momentu, kiedy syn lub córka nie będą w stanie sami się utrzymywać. Oznacza to, że w niektórych sytuacjach będzie to np. okres całych studiów. Można uniknąć tego tylko w przypadku, kiedy udowodniony zostanie brak starań o zdobycie środków umożliwiających utrzymanie się lub płacenie alimentów wpływałoby na wyjątkowo złą sytuację materialną rodzica.

Uznanie winy za rozpad małżeństwa a sprawa alimentów

Ustalenie alimentów wiąże się bezpośrednio z orzeczeniem winy za rozpad małżeństwa. Istnieją dwa możliwe scenariusze podczas rozwodu i wyglądają następująco:

  • bez orzeczenia o winie jednej ze stron – wówczas obydwoje małżonkowie odpowiedzialni są rozpad pożycia,
  • z orzeczeniem o winie jednej ze stron.

Jak przekłada się to na kwestię alimentów? Według polskiego prawa o alimenty można starać się nie tylko na dziecko. Również były współmałżonek może złożyć wniosek o alimenty – w momencie, kiedy jego sytuacja materialna uległa znacznemu pogorszeniu np. w wyniku utraty pracy lub popadnięcia w ciężką chorobę, które powoduje powstanie „niedostatku”. Warunkiem jest jednak brak orzeczenia o jego winie w sprawie rozwodowej.

Kwestie ustalenia obowiązku alimentacyjnego po rozwodzie nie zawsze należą do najłatwiejszych – zwłaszcza, jeżeli dwie strony znajdują się w konflikcie. W sytuacji, kiedy nie do końca wiadomo na czyją korzyść przemawia prawo, warto zgłosić się do rady prawnego lub kancelarii i skonsultować sprawę ze specjalistą.