Jak można odwołać się od decyzji ZUS?

odwoływanie od decyzji

Jak można odwołać się od decyzji ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli ZUS każdego dnia wydaje tysiące decyzji. Jeśli otrzymałeś jedną z nich, a jej treść jest według Ciebie krzywdząca, możesz się od niej odwołać. Warto podjąć takie działania, bo są one częścią normalnego, nieskomplikowanego i dedykowanego dla wszystkich obywateli procesu, a co więcej – mogą wiele zmienić. Jak w praktyce możemy odwołać się od decyzji ZUS? Dowiesz się tego z naszego artykułu.  

Od jakiej decyzji można się odwołać?

Wiele osób zastanawia się, od jakiej decyzji wydanej przez ZUS można się dowołać? Okazuje się, że od każdej. Możliwość taka obowiązuje m.in. wtedy, gdy staramy się o zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek pogrzebowy, emeryturę, należny pobyt w sanatorium, rentę socjalną, zasiłek chorobowy, zasiłek wyrównawczy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński, zasiłek porodowy, zasiłek pogrzebowy, zasiłek rodzinny. Możliwość odwołania występuje także w przypadku dodatku do zasiłku rodzinnego, świadczenia rehabilitacyjnego, odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Tak więc w każdym przypadku, gdy wydana przez ZUS decyzja jest według nas bezzasadna i nie spełnia oczekiwań, możemy skorzystać z prawa do odwołania.  

Odwołanie – konieczne elementy

Odwołanie od decyzji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma charakter pisma procesowego, przez co musi spełniać pewne kryteria. Jakie elementy powinno zawierać? Przede wszystkim dane osobowe i miejsce zamieszkania osoby, która składa odwołanie. Ważne jest także zawarcie informacji o zaskarżanej decyzji wraz z numerem nadanym jej przez ZUS. Inne części składowe to oznaczenie sądu, do którego kierowane jest odwołanie, oznaczenie rodzaju pisma i przedmiotu sporu. Trzeba pamiętać, by zaznaczyć, czy składany przez nas dokument odnosi się do całości decyzji wydanej przez ZUS, czy jedynie do jakiegoś jej fragmentu. W stosownym momencie podajemy także zarzuty wobec wydanej decyzji wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem popartym – jeśli to możliwe – odpowiednimi załącznikami. Elementem obowiązkowym jest także nasz odręczny podpis. Aktualnie obowiązujący wzór odwołania możemy pobrać ze strony internetowej ZUS.

Termin i miejsce dostarczenia

Czy na odwołanie się od decyzji wyznaczono określoną ilość czasu? Okazuje się, że tak. Obowiązujące przepisy mówią, że odpowiednie dokumenty powinny zostać dostarczone w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji z ZUS. Jednocześnie jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wydał żadnej decyzji przez okres dwóch miesięcy, to nie obowiązują nas ograniczenia czasowe, a odwołanie możemy złożyć w dowolnym terminie. Warto także pamiętać, że nasze działania nie podlegają w tym wypadku standardowym opłatom sądowym. 

Odwołanie, jako pismo procesowe musi zostać wykonane w wersji pisemnej. Odpowiednie dokumenty możemy wysłać pocztą pod wskazany adres lub złożyć osobiście w odpowiednim oddziale ZUS. Niezależnie od tego, jaką drogę wybierzemy, ważne jest otrzymanie potwierdzenia, że pismo zostało wysłane lub odebrane przez kompetentnego pracownika. Należy więc zadbać, żeby na poczcie wybrać opcję z potwierdzeniem odbioru, a w siedzibie ZUS otrzymać drugą kopię odwołania, na której za pomocą pieczątki i podpisu potwierdzone zostanie jej dostarczenie.  

Co dalej?

Jeśli wykonaliśmy opisane wyżej kroki, pozostaje nam czekać. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma ponownie trzydzieści dni na rozpatrzenia naszego odwołania i sprawdzenie wszystkich czynników. Po tym czasie może zmienić swoją wcześniejszą decyzję, albo całkowicie ją uchylić. Oczywiście nie zawsze dochodzi do takiej sytuacji, a nasze odwołanie może nie zostać uwzględnione. Co się wtedy dzieje? Sprawa zostaje przekazana do odpowiedniego organu sądowego, który rozpatruje ją i wydaje wyrok. Także w tym przypadku nasze odwołanie może zostać oddalone lub uwzględnione, a to oznacza, że decyzja wydana przez ZUS zostanie zupełnie uchylona lub częściowo zmieniona. 

Istnieje też sytuacja, gdy odwołanie, jakie wnosimy, dotyczy niewydania decyzji przez ZUS. W takie sytuacji sprawa także może trafić do sądu, który zobowiąże organ rentowy do wydania decyzji w wyznaczonym terminie, albo samodzielnie wyda orzeczenie, co do istoty sprawy.

Apelacja – kiedy i jak?

Oczywiście decyzja sądu może w dalszym ciągu okazać się dla nas niekorzystna. W takim wypadku możemy złożyć apelację, czyli odwołanie. Jeśli nie zrobimy tego ani my, ani druga strona, czyli w tym przypadku ZUS, wyrok staje się prawomocny. 

Na czym polega apelacja? Krótko mówiąc, na tym, że odwołujemy się od decyzji sądu pierwszej instancji i kierujemy sprawę do kolejnego organu, czyli tzw. sądu wyższej instancji. Dla przykładu, jeśli do tej pory naszą sprawę rozpatrywał sąd rejonowy, apelację składamy do sądu okręgowego; jeśli sąd okręgowy – zgłaszamy się do sądu apelacyjnego. Po zakończeniu pierwszej sprawy możemy złożyć wniosek o doręczenie nam wyroku wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej. Mamy na to siedem dni od daty ogłoszenia wyroku. Po otrzymaniu odpowiednich dokumentów mamy kolejne dwa tygodnie na złożenie apelacji.

Nasza pomoc

Jeśli sprawa jest bardziej skomplikowana lub, gdy masz wątpliwości, czy poradzisz sobie z podjęciem odpowiednich działań, zachęcamy do kontaktu. Nasza kancelaria już od lat świadczy kompleksowe usługi zarówno w przypadku firmy, jak i osób prywatnych. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu możemy prowadzić całościowe sprawy, a także udzielać rad, które są trafne nawet w przypadku skomplikowanej sytuacji. Nasza pomoc obejmuje różne dziedziny życia, dzięki czemu działamy kompleksowo i skutecznie. Dzięki znajomości najnowszych przepisów pomożemy Ci także wtedy, gdy otrzymałeś niekorzystną decyzję z ZUS i nie wiesz, co zrobić. Już dziś skontaktuj się z naszymi specjalistami.