Author: kankrak

Zawarcie związku małżeńskiego, oprócz zbudowania więzi emocjonalnej, wiąże się także z pewnymi zależnościami wynikającymi z przepisów prawnych. Jednym z nich jest ustanowienie wspólności majątkowej. O ile nie została podpisana intercyza – wszystko, co jest własnością jednego z małżonków, należy także do drugiego. Jednak co w sytuacji, kiedy nastąpi rozpad pożycia małżeńskiego? Jak ta sprawa ma się do podziału majątku?

Zakończenie małżeństwa wiąże się z koniecznością uregulowania spraw majątkowych między rozwodzącymi się małżonkami. W sytuacji, gdy istniała między nimi wspólnota majątkowa, konieczny jest podział dóbr, które się na nią składały. W większości przypadków sądy orzekają zgodnie z obowiązującymi zasadami podział majątku wspólnego na dwie równe...